logo
  • 1

עמדת טעינה כפולה

Type1

עמדה כפולה משודרגת עם שני מצבי טעינה, 10/16 אמפר הטעינה מתבצעת בעזרת כבל הטעינה המקורי של הרכב. type2 או type1 ניתן לטעון רכבים עם שקע טעינה
3500