logo

עמדת טעינה ציבורית תלת פאזית 22kW

Type1 Type2

עמדת טעינה עם שקע אוניברסלי (ללא כבל) תלת פאזית 22 קילוואט. כולל כרטיס הפעלה ואפליקציה בטלפון. העמדה כוללת ממסר פחת מסוג B להגנה מזליגת זרם ישר.


2900