logo

עמדת טעינה עם שקעי שרות

Type2

עמדת טעינה לבית פרטי או לחניון עם שני שקעי שרות. העמדה מוגנת גשם והשקעים מאפשרים לחבר מכשיר חשמלי אחר כולל כבל סבתא.
2450